Standpunten

Zoeken

“Samen Sociaal in Noordoostpolder”

Ons verkiezingsprogramma heeft als titel. "Samen Sociaal".  In de komende raadsperiode willen wij met onze inwoners via onze inzet in de gemeenteraad blijven werken aan een sociale Noordoostpolder. Een sociale Noordoostpolder de we net als in de pionierstijd samen blijven ontwikkelen. Een Noordoostpolder waar je jong kunt zijn en oud wil worden. Een gemeente ook waar je mag zijn wie je bent. En .....het milieu wordt ontzien en het klimaat kan herstellen.

Lees verder

De PvdA-NOP standpunten 2018

Onze standpunten zijn in samenwerking met onze inwoners tot stand gekomen. Tijdens deze verkiezingscampagne hebben wij in de dorpen en de wijken van Emmeloord 7 debat-avonden gehouden. Ook de informatie uit het laatste gemeentelijk debat van vrijdagavond (16 maart) wordt meegenomen. Wij hebben de inwoners van Noordoostpolder stellingen voorgelegd en onze standpunten zonodig bijgesteld. Huisvesting bleek in elk debat de rode draad. De PvdA-NOP organiseert daarom een extra debat over huisvesting zondagmiddag 18 maart a.s. 15.00 in De Toutenburg.

Lees verder

PvdA-NOP geeft u inzicht in wat tijdens onze acht bijeenkomsten in NOP met bewoners aan de orde is geweest. Geef ons s.v.p. een deel van de sleutel van het gemeentehuis. Als collegepartij kunnen we meer voor u bereiken!!!

De PvdA-NOP heeft de afgelopen maande, acht bewonersavonden georganiseerd. Samen met inwoners diverse onderwerpen besproken. We hebben uitdagingen en zorgen gedeeld. Ook standpunten herzien en nieuwe geformuleerd. Onze standpunten vindt u hier. Ook bieden wij u inzicht in de onderwerpen die tijdens de bijeenkomsten aan de orde zijn geweest. Voor ons waren het inspirerende bijeenkomsten.

Lees verder