De PvdA-NOP standpunten 2018

Onze standpunten zijn in samenwerking met onze inwoners tot stand gekomen. Tijdens deze verkiezingscampagne hebben wij in de dorpen en de wijken van Emmeloord 7 debat-avonden gehouden. Ook de informatie uit het laatste gemeentelijk debat van vrijdagavond (16 maart) wordt meegenomen. Wij hebben de inwoners van Noordoostpolder stellingen voorgelegd en onze standpunten zonodig bijgesteld. Huisvesting bleek in elk debat de rode draad. De PvdA-NOP organiseert daarom een extra debat over huisvesting zondagmiddag 18 maart a.s. 15.00 in De Toutenburg.

Wat zou het mooi zijn wanneer mede door de PvdA-NOP onze kinderen tegen ons gaan zeggen: “Als ik groot ben wil ik hier blijven wonen, werken en genieten. Is er goede huisvesting, scholing en werk. Aandacht voor cultuur. Is er zorg voor jong en oud.  Hier mag je zijn wie je bent en er bij horen. En wordt het klimaat ontzien!”   Bekijk  het ook   maar eens op ons verkeizingsfimpje 

 • Woonbeleid: Een divers en betaalbaar woonbeleid met aandacht voor korte wachtlijsten, meer sociale woningbouw, starterswoningen en huur- en koopmogelijkheden voor middeninkomens. 

 • Klimaat: Een bijdrage leveren aan de klimaatdoelstellingen door het terugdringen van intensieve veeteelt en het creëren van een duurzame economie.

 • Armoede: De aanval op armoede voortzetten, de uitsluitende werking van armoede tegengaan en de effecten daarvan op kinderen aanpakken. 

 • Cultuur & Sport: Een sportcultuurfonds instellen om het voor alle kinderen in Noordoostpolder mogelijk te maken om met hun talenten nu en in de toekomst uit te kunnen blinken.

 • Zondagopening: Winkels op zondag open. De kleine winkeliers krijgen inspraak via het centrummanagement dat de gemeente gaat instellen.

 • Werk & inkomen: Geen uitsluiting van werk op basis van leeftijd, geaardheid en afkomst. Daarom bij de gemeente als werkgever proefprojecten met anoniem solliciteren. 

 • Jeugdzorg: Dat de gemeente op jeugdzorg onderwijs-zorg-arrangementen inkoopt waarmee door integrale samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp maatwerk aan kinderen geboden kan worden. 

 • Zorg & ouderenzorg: Een ombudsman voor de zorg om de belangen van de zorgvragers te behartigen. Ouderenzorg gericht op maatwerk in wonen en zorg met aparte deskundigheid voor ouderen bij indicatie en wijkteam.

 • Buurthuis en MFA: Levendige wijken en dorpen met het buurthuis of multifunctioneel centrum als welzijnspunt voor zorg, werk, spelen en leren. 

 • Taal & integratie: Een lokaal taalplan om te zorgen dat iedereen in Noordoostpolder de Nederlandse taal beheerst. 

 • Vrijheid & veiligheid: Een wijkplan of dorpsplan dat opgesteld wordt met de bewoners waarin gezamenlijke doelstellingen staan voor veiligheid, leefbaarheid en het voorkomen van eenzaamheid en uitsluiting. 

 • Energie: Inwoners en bedrijfsleven betrekken en helpen bij het tijdig realiseren van het aardgasvrij maken van hun woningen en bedrijfspanden. 

 • Openbaar vervoer: Gemeentelijk vervoer voor bereikbare dorpen in de daluren en treinverbindingen naar Lelystad en Zwolle. 

 • Leven lang leren: Plan om te zorgen dat mensen van alle leeftijden aan het werk en inzetbare beroepen.

 • Fietsen in NOP: Dat de gemeente investeert in veilig fietsen. Zo zien wij mogelijkheden voor een aparte fietsstrook aan de Europalaan en Meldestraat en meer recreatieve fietspaden door de polder.

 • Economie: De samenwerking binnen het bedrijfsleven stimuleren om zo de bedrijven te helpen om duurzaam te ondernemen en zo ook nieuwe werkgelegenheid binnen de circulaire economie te creëren. 

 • Gezondheidszorg: Goede gezondheidszorg en acute zorg met diverse disciplines samenwerkend vanuit één locatie (zoals ambulance, huisartsenpost, thuiszorg) en een basisfunctie ziekenhuiszorg.