Alle mensen

Richard Stolwijk

Richard Stolwijk

Secretaris

Lianne Mulder-Top

Lianne Mulder-Top

Voorzitter

Frans Visser

Frans Visser

Communicatie

Josien Visser

Josien Visser

Penningmeester

Irene Andringa

Irene Andringa

leden contact

Rien van der Velde

Rien van der Velde

Fractievoorzitter, raadslid

Portefeuilles: Bestuur en Organisatie, Financien, Groene en bereikbare Noordoostpolder: Volkshuisvesting, openbaar vervoer, energietransitie, duurzaamheid, milieu, veiligheid, brandweer ..
Richard Stolwijk

Richard Stolwijk

Fractieondersteuning en bestuurslid

Lianne Mulder-Top

Lianne Mulder-Top

Fractieondersteuning en bestuurslid (Vz)

Henk van der Linde

Henk van der Linde

Burgerraadslid

Portefeuilles: Samenlevingszaken: o.a. WMO, jeugdzorg, participatie, volksgezondheid, armoedebeleid, ouderenzorg, preventie, integratie, verslavingszorg
Marjolein Keizer

Marjolein Keizer

Burgerraadslid

Portefeuilles: Economische ontwikkeling: o.a. werkgelegenheid, nutsbedrijven, accountmanagement & acquisitie, recreatie & toerisme, markten
Heleen Wijnhoud

Heleen Wijnhoud

Raadslid

Portefeuilles: Noordoostpolder ontwikkelt door, leren in Noordoostpolder & ontspannen in Noordoostpolder: o.a. , omgevingswet, stads -en dorpsvernieuwing, grondexploitatie, Emmeloord Centrum , kindcentra, onderwijshuisvesting, volwasseneducatie, sport, media, bibliotheek.