Communicatie

Frans Visser

Frans Visser

Over Frans Visser

Mijn naam is Frans Visser en sinds begin dit jaar (2017) bestuurslid van de PvdA Noordoostpolder. Ik houd me vooral binnen de partij bezig met nieuwsbrieven naar de leden en het verspreiden van een partijblad. Ik vind het belangrijk dat leden op de hoogte worden gehouden van wat er speelt binnen de PvdA. En dat leden ons kunnen informeren over zaken die spelen.

Ik ben nog niet zo lang lid van de PvdA. Sinds vorig jaar (2016). Toen speelde de machtsstrijd tussen Asscher en Samsom. Wilde ik meebeslissen dan moest ik lid worden. En zo geschiedde. Die tweestrijd heeft de partij niet gebracht wat er van verwacht werd. Veel zetelverlies in maart bij de Tweede Kamer.

Naast het bestuurslidmaatschap bij de PvdA werk ik in het dagelijks leven bij Triade. Daarnaast schrijf ik af en toe nieuwsverhalen in de Noordoostpolder (krant). Ik heb een zoon Joppe (4 jaar) en woon samen met Suzan en Joppe in Emmeloord. De plaats waar ik ook geboren ben. Thuis kreeg ik mee dat de PvdA de ‘enige’ partij was die er toe deed. Nu probeer ik zelf een bijdrage te leveren aan de PvdA. Hopelijk kunnen we als partij wat betekenen bij belangrijke onderwerpen zoals onderwijs, armoedebestrijding en niet te vergeten een mooi en prettig centrum.