Raadslid

Heleen Wijnhoud

Portefeuilles: Noordoostpolder ontwikkelt door, leren in Noordoostpolder & ontspannen in Noordoostpolder: o.a. , omgevingswet, stads -en dorpsvernieuwing, grondexploitatie, Emmeloord Centrum , kindcentra, onderwijshuisvesting, volwasseneducatie, sport, media, bibliotheek.
Heleen Wijnhoud

Over Heleen Wijnhoud

Heleen Wijnhoud, directeur OBS Roderik van Voorst.  Heleen Wijnhoud is sinds 1999 binnen het onderwijs van Noordoostpolder werkzaam. De PvdA heeft met haar een kandidate in huis met kennis van zaken. Communicatief, daadkrachtig en respectvol betrokken bij het wel en wee van de inwoners van Noordoostpolder. Een vrouw die op een vrije en creatieve manier naar vraagstukken in Noordoostpolder kan kijken.

Door haar jarenlange samenwerking met ouders, ondernemers en diverse instanties weet zij wat er speelt in Noordoostpolder. Zo weet zij wat de uitdagingen en kansen zijn in de diverse buurten en wijken. Zij wil nu ook haar kennis voor de inwoners, via de lokale politiek inzetten. Vanuit de grondbeginselen van de PvdA wil zij verbinden en meewerken aan een positief en sociaal leefklimaat in Noordoostpolder. De PvdA Noordoostpolder verwacht met Heleen Wijnhoud een kleurrijke topkandidaat in huis te hebben. Een uitdaging waarvan zij heeft aangegeven die graag aan te willen gaan!

Voor een uitgebreid interview met Heleen, druk hier.