Fractievoorzitter, raadslid

Rien van der Velde

Portefeuilles: Bestuur en Organisatie, Financien, Groene en bereikbare Noordoostpolder: Volkshuisvesting, openbaar vervoer, energietransitie, duurzaamheid, milieu, veiligheid, brandweer ..
Rien van der Velde

Over Rien van der Velde

Ik ben in 1957 geboren te Nagele. Getrouwd en vader van vier kinderen. In 2016/2017 was ik lid van de Tweede Kamer voor de PvdA en momenteel voorzitter van de PvdA-GL fractie in onze gemeenteraad. In het dagelijks leven ben ik directeur van een landelijk project- en scholingsinstituut  en parttime hoofddocent van een hogeschool.

Ik probeer een volksvertegenwoordiger te zijn, die midden in de samenleving staat. Voel mij betrokken bij de alledaagse problemen van mensen. Sinds mijn 21e ben ik maatschappelijk actief. Van buurt –en jongerenwerk tot bestuurder van een lokale omroep en stichting voor zzp-ers. Bijzonder om te doen was mijn voorzitterschap  van een landelijke stichting die zich richt op de opvoeding en communicatie tussen ouders en kinderen. Het was in een periode waarin er in onze samenleving veel discussie was over de relatie zinloos geweld en opvoeding. Mijn werkzaamheden, mijn bestuur –en vrijwilligersactiviteiten, zeker ook mijn persoonlijk leven, hebben mij al vroeg doen inzien dat je via de politiek van betekenis kunt zijn voor mensen.

Het raakt mij wanneer inwoners zich thuis onveilig voelen. Het raakt mij wanneer mensen gediscrimineerd worden bij het verkrijgen van een baan, omdat ze te oud of allochtoon zijn.  Of wanneer in Noordoostpolder buurtbewoners niet met elkaar communiceren, omdat mensen het Nederlands niet beheersen.  Wanneer de landbouw in Noordoostpolder niet duurzaam produceert. Het raakt mij ook wanneer mensen in Noordoostpolder onverschillig zijn over het realiseren van onze klimaat doelstellingen.  Ook wanneer ik hoor dat ouders en kinderen niet de zorg krijgen die nodig is. Het raakt me, wanneer dak en thuislozen geen plek kunnen krijgen in onze gemeente.

Voorbeelden van onrecht en voor  mij belangrijke drijfveren om voor onze inwoners politiek actief te willen zijn!!