PvdA-NOP geeft u inzicht in wat tijdens onze acht bijeenkomsten in NOP met bewoners aan de orde is geweest. Geef ons s.v.p. een deel van de sleutel van het gemeentehuis. Als collegepartij kunnen we meer voor u bereiken!!!

De PvdA-NOP heeft de afgelopen maande, acht bewonersavonden georganiseerd. Samen met inwoners diverse onderwerpen besproken. We hebben uitdagingen en zorgen gedeeld. Ook standpunten herzien en nieuwe geformuleerd. Onze standpunten vindt u hier.

Ook bieden wij u inzicht in de onderwerpen die tijdens de bijeenkomsten aan de orde zijn geweest. Voor ons waren het inspirerende bijeenkomsten. Met boeiende onderwerpen. Zoals: probleem gerichte aanpak van jongeren in NOP, Koffieshop in NOP,  trein & openbaar vervoer, indicatiestelling bij ouderen, woningbouw & bewonersinitiatieven,  dat je mag zijn wie je bent in Noordoostpolder, hulp bij aardgasvrij wonen, integratie & de taal beheersen, veiligheid in de wijk, de rol van buurthuizen en MFA in dorp en wijk,  ouderenzorg en jeugdzorg. Beste mensen te veel op te nomen. We hebben ons best voor u gedaan. Wij bieden inzicht in wat feitelijke allemaal aan de orde is geweest. Te beschouwen als ook een onderbouwing van wat er van ons in de media verschijnt. Zie hier voor onze campagne debatten PvdA