De fractie

Onze PvdA-NOP  fractie is met vier volksvertegenwoordigers actief geworden in Noordoostpolder. Twee vrouwen en twee mannen. Rien van der Velde en Heleen Wijnhoud zijn onze raadsleden. Zij doen de formele besluitvorming en debatten in de gemeenteraad. Rien is de voorzitter van de fractie.

Henk Van der Linde en Marjolein Keizer zijn de burgerraadsleden en zijn naast Heleen en Rien mede verantwoordelijk voor de voorbereidende raadsbesluiten en debatten in de commissies.  Zij worden inhoudelijk ondersteund door  Richard Stolwijk, Lianne Mulder-TOP en Irene Andringa. Richard, Lianne en Irene draaien in de fractie volwaardig mee.