2 maart 2018

Stop bomenkap in Emmeloord

De PvdA-NOP wilde dat de gemeente 18 gezonde bomen niet kapte. in middels is dit mede door inzet door inzet van de bewoner uitgesteld. De betrouwbaarheid van bestuur was in deze volgens de partij  in geding. Deze bomen staan aan de GP Molièrelaan en de Visseringlaan.  Bewoners van de wijk zijn pas afgelopen zaterdag 24 februari via een brief op de hoogte gebracht. Op de bewonersbijeenkomst waren de wijkbewoners eerder beloofd dat er geen bomen gekapt zouden worden.  Het zou in strijdt zijn met het bomenbeleid van de gemeente. Kennelijk wordt daar nu toch van afgeweken.  Dit is extra vreemd, omdat ook het nieuwe inrichtingsplan voor de wijk Bos en Gaard, tot maandagmiddag jl.  nog niet op de gemeentelijke site stond over de wijk.

Ook de eigen beleidsmaatregel van de gemeente is  in strijdt met het kapvoornemen van de gemeente. In de beleidsregel gemeentelijke bomen staat dat ‘bomen op wijkniveau uitsluitend worden gekapt indien het geen bijzondere bomen zijn’. De bomen in de wijk vallen volgens PvdA-NOP onder het artikel. Bomen mogen volgens de beleidsregel alleen worden gekapt als: a. de kap noodzakelijk is om de verkeersveiligheid te borgen; b. de kap noodzakelijk is vanwege gebrekkige vitaliteit van de boom; of c. het gebied gereconstrueerd wordt en er geen technische mogelijkheden zijn om de bomen daarbij te behouden. Dit is niet aan de orde volgens de partij. Tenzij parkeerhavens belangijker worden gevonden dan het bomenbeleid.

Bedacht is dat er parkeerhavens moeten komen. Inwoners zijn van mening dat er tussen de bomen voldoende ruimte om parkeerhavens te realiseren.  De PvdA-NOP vindt dat er best tot een compromis gekomen kan worden. Ook daar biedt de eigen regelgeving van de gemeente ruimte om zoals het artikel stelt: “Bij het opstellen of actualiseren van ruimtelijke plannen waar mogelijk de voorwaarden worden geschapen om bestaande en toekomstige bijzondere bomen zoals bedoeld in artikel 6, te laten voortbestaan”.

 

 

===

 

Rien van der Velde, lijsttrekker