PvdA-NOP trots op 2 zetels, haar kiezers en eigen kracht!

26 maart 2018

PvdA-NOP trots op eigen kracht!

Wij zijn trots op het bereikte resultaat van twee zetels en met dank aan de kiezer. Tot voor kort maakte de PvdA-NOP, met één raadslid, deel uit van fractiecombinatie PvdA-GL. De  inzet van Rien van der Velde in de raad, de actieve aanwezigheid van kandidaat raadsleden in de samenleving en de verkiezingscampagne ziet de PvdA-NOP beloond.  Het resultaat stemt vooral tot vreugde omdat het op eigen kracht in Noordoostpolder is behaald. Heleen Wijnhoud en Rien van der Velde worden de raadsleden. Marjolein Keizer en Henk van der Linde de burgerraadsleden. Samen met deze raadsleden, bestuur, leden en sympathisanten wil de PvdA-NOP  op een degelijke en inspirerende  wijze zowel in de raad als buiten de raad, lokaal van betekenis zijn. We gaan door, blijven zichtbaar en de juiste dingen doen voor Noordoostpolder. Vanuit onze idealen en met passie. Voor een samen sociale Noordoostpolder!