PvdA-NOP heeft taken raadsleden verdeeld

25 april 2018

De fractie van PvdA-NOP heeft de verantwoordelijkheden en taken voor deze raadsperiode onderling verdeeld. Zo wordt voor de inwoners van Noordoostpolder mooi duidelijk wie waarvoor verantwoordelijk en op aanspreekbaar is. Lokale politiek heeft voor ons alle kenmerken van een teamsport. Een goede taakverdeling, heldere afspraken, ruimte voor debat & en verschil van mening en vriendschap zijn voor ons essentieel. Dit staat aan de basis  van onze onderlinge samenwerking en daarmee aan naar wij hopen succes in de gemeenteraad.

De portefeuilleverdeling is als volgt:

Rien van der Velde is de fractievoorzitter. Rien heeft Bestuur en Organisatie, Financiën, Groene en bereikbare Noordoostpolder met o.a. Volkshuisvesting, openbaar vervoer, energietransitie, duurzaamheid, milieu, veiligheid, brandweer, cultuur en erfgoed.

Heleen Wijnhoud is verantwoordelijk voor de portefeuilles: Noordoostpolder ontwikkelt door, leren en ontspannen in Noordoostpolder: o.a.  onderwijs, kinderopvang, kindcentra, volwasseneneducatie sport,  omgevingswet, stads -en dorpsvernieuwing, grondexploitatie, Emmeloord Centrum, bibliotheek, media

Marjolein Keizer is als burgerraadslid verantwoordelijk voor de portefeuilles: Economische ontwikkeling: o.a. werkgelegenheid, nutsbedrijven, accountmanagement & acquisitie, recreatie en toerisme, markten

Henk van der Linde is als burgeraadslid verantwoordelijk voor de portefeuilles van samenlevingszaken: o.a. WMO, jeugdzorg, participatie, volksgezondheid, armoedebeleid, ouderenzorg, preventie, integratie, verslavingszorg

De inhoudelijke ondersteuning die Richard Stolwijk, Irene Andringa en Lianne Mulder-Top gaan geven wordt binnenkort besproken.