PvdA-NOP heeft taken raadsleden opnieuw verdeeld

21 november 2018

De fractie van PvdA-NOP heeft de verantwoordelijkheden en taken voor deze raadsperiode onderling opnieuw verdeeld. Dit was nodig, omdat Marjolein Keizer de takene tijdelijk  heeft neergelegd. Lianne Mulder-Top is haar vervangster. Zo wordt voor de inwoners van Noordoostpolder mooi duidelijk wie waarvoor verantwoordelijk en op aanspreekbaar is. Lokale politiek heeft voor ons alle kenmerken van een teamsport. Een goede taakverdeling, heldere afspraken, ruimte voor debat & en verschil van mening en vriendschap zijn voor ons essentieel. Dit staat aan de basis  van onze onderlinge samenwerking en daarmee aan naar wij hopen succes in de gemeenteraad.

De portefeuilleverdeling is als volgt:

Rien van der Velde is de fractievoorzitter. Rien heeft Bestuur en Organisatie, Financiën, Groene en bereikbare Noordoostpolder met o.a. Volkshuisvesting, openbaar vervoer, energietransitie, duurzaamheid, milieu, veiligheid, sociaal-economisch beleid, brandweer, ziekenhuizen, Emmeloord Centrum, cultuur en erfgoed.

Heleen Wijnhoud is verantwoordelijk voor de portefeuilles: Noordoostpolder ontwikkelt door, leren en ontspannen in Noordoostpolder: o.a.  onderwijs, kinderopvang, kindcentra, volwasseneneducatie, sport,  omgevingswet, stads -en dorpsvernieuwing, grondexploitatie,  bibliotheek, media

Lianne Mulder-TOP is als burgerraadslid verantwoordelijk voor de portefeuilles: Economische ontwikkeling: o.a. werkgelegenheid, nutsbedrijven, accountmanagement & acquisitie, recreatie en toerisme, markten. Zij deelt deze portefeulle met Rien van der Velde

Henk van der Linde is als burgeraadslid verantwoordelijk voor de portefeuilles van samenlevingszaken: o.a. WMO, jeugdzorg, participatie, volksgezondheid, armoedebeleid, ouderenzorg, preventie, integratie, verslavingszorg. Henk deelt deze portefeulle met Heleen wijnhoud en Rien van der Velde