PvdA-NOP blijft zich inzetten voor treinverbindingen. Afgelopen raadsperiode inzet Rien van der Velde via twee aangenomen trein-moties

17 maart 2018

De PvdA-NOP zal zich ook in de komenden raadsperiode blijven inzetten voor het verkrijgen van een Zuiderzeespoorlijn en een treinverbinding  richting ook Zwolle. Ook uit diverse debatten van PvdA-NOP  en het recente gemeentelijke debat in het Voorhuys blijkt dat dit nog steeds een wens is van de inwoners. De PvdA-NOP vindt dat de keuze niet  bepaald moet worden op het economsich rendement van een spoorlijn.  Het gaat de PvdA-NOP  om de waarde die een treinverbinding toevoegt aan Noordoostpolder van morgen. De wens van een trein werd al op een anzichtkaart uit de jaren vijftig verbeeld.