De PvdA-GL vraagt extra aandacht voor het voorkomen van de armoedeval voor inwoners van Noordoostpolder met een Wajong-uitkering.

27 november 2017

Per 1 januari 2018 wordt een deel van de mensen die sinds 2010 een Wajong-uitkering hebben ook in Noordoostpolder gekort op hun uitkering. Het gaat om Wajongers die niet 100 procent zijn afgekeurd. Voor deze groep wordt de uitkering verlaagd naar 70 procent van het minimumloon. PvdA-GL  wil dat de gemeente deze groep compenseert en hun inkomen voorlopig op het oude niveau houdt. Dit tot de gemeente een nieuw armoede- en minimabeleid heeft vastgesteld.

Extra hard getroffen

De PvdA  vindt dat deze groep door deze korting extra hard wordt getroffen. ‘De groep zit al op het abosolute minimum en heeft door hun handicap allerlei extra uitgaven. Bovendien blijkt in de praktijk dat het verkrijgen van werk als arbeidsgehandicapte voor velen een onmogelijke missie’. Het is volgens de  PvdA een utopie om alle wajongers in 2018 en verder aan het werk te hebben.

Fractie overweegt een motie

Bij de behandeling van de participatienota zal de fractie politieke vragen stellen over de positie van de Wajongers in Noordoostpolder. De fractie overweegt een motie in de gemeenteraad. Het mag volgens de fractie niet zo zijn, dat de huidige economische groei in Noordoostpolder voorbij gaat aan de sociaal zwakkeren. Fractievoorzitter Rien van der Velde: ‘Een mooie uitdaging van het nieuwe burgeraadslid Henk van der Linde om hier actie op te ondernemen richting wethouder’.