Na acht PvdA-NOP bijeenkomsten met bewoners, nemen wij u mee in wat het ons heeft opgeleverd! Het geeft inzicht in wie wij zijn, wat wij doen en willen betekenen!

18 maart 2018

De PvdA-NOP heeft de afgelopen maanden acht bewonersavonden georganiseerd. Samen met inwoners zijn diverse onderwerpen besproken. We hebben uitdagingen en zorgen gedeeld. Ook standpunten herzien en nieuwe geformuleerd. Onze standpunten vindt u hier.

Ook bieden wij u inzicht in de onderwerpen die tijdens de bijeenkomsten aan de orde zijn geweest. Voor ons waren het inspirerende bijeenkomsten. Met boeiende onderwerpen. Zoals: probleemgerichte aanpak van jongeren in NOP, coffeshop in NOP,  trein en openbaar vervoer, indicatiestelling bij ouderen, woningbouw en bewonersinitiatieven, dat je mag zijn wie je bent in Noordoostpolder, hulp bij aardgasvrij wonen, integratie en de taal beheersen, veiligheid in de wijk, de rol van buurthuizen en MFA in dorp en wijk, ouderenzorg en jeugdzorg. Beste mensen, te veel op te nomen. We hebben ons best voor u gedaan. Wij bieden inzicht in wat feitelijk allemaal aan de orde is geweest en ook te beschouwen als een onderbouwing van wat er van ons in de media verschijnt. Zie hiervoor onze campagne debatten PvdA

De voorzitter, Lianne Mulder-Top van PvdA-NOP, heeft tijdens de laatste en achtste  inwonersbijenkomst, zondagmiddag in de Toutenburg, de aanwezigen de bevindingen van drie maanden campagne voeren gepresenteerd. De rode draad van al de PvdA-NOP-debatten was wonen.  Afgelopen zondagmiddag heeft Emmeloorder Rob Roza op verzoek van PvdA-NOP een sociaal woningbouwinitiatief van inwoners gepresenteerd. Kenmerkend voor het concept is een woonvisie gebaseerd op sociale cohesie, duurzaam en sociaal ondernemerschap i.p.v. gebaseerd op winstmaximalisatie. Zo blijft wonen en onderhoud betaalbaar en wordt eenzaamheid voorkomen. Binnen het concept is ruimte voor samen bouwen en wonen. Er kunnen woningen gebouwd worden, voor elk type vraag. De PvdA-NOP wil in de toekomt meer ruimte voor dit soort concepten en inwonersinitiatieven.