Resultaten hoor -en wederhooravond wijk Revelsant

23 februari 2018

De PvdA-Nop heeft  20 februari een lagerhuis debat georganiseerd. Diverse inwoners waren hier op afgekomen.   Vijf onderwerpen zijn aan de orde geweest. Zoals een fietsbrug over de Urkervaart, een jongerenwerker voor de wijk, 200 € bijverdienen met uitkering, burenoverlast, groen in de wijk en bewoners initiatieven. De conclusie van de avond was dat een fietsbrug een welkome investering was om het woon-werk verkeer te vergemakkelijken naar het industrieterrein. Ook om het centrum te ontlasten.  Zo ook fietsen te stimuleren en de fietsbrug levert zo een bijdrage  aan het realiseren van klimaatdoelstellingen bij de gemeente.  Ook biedt de brug een mooie mogelijkheid om de over-kanten met elkaar te verbinden en de oude delen van het industrietrein als wijk voor wonen en bedrijvigheid meer bij de woonwijken van Emmeloord te betrekken.

Ook een jongeren weker werd gewenst. Met name één apart voor jongeren die ook de de taal van minderheden begrijpt en de straattaal kent. Een apart jeugdhonk kan daarbij als ontmoetingsruimte dienen. Bij burenoverlast kwam een buurtbemiddelaar aan de orde. Dit lijkt mooi maar vraagt nogal wat kwaliteiten van de vrouw of man. Dit zou geen vrijwilliger moeten zijn of één met bijzondere kwaliteiten.  Bij het onderwerp over bewonersinitiatieven was de wens dat deze ruimhartig ondersteund zouden  moeten worden, met beperkte faciliteiten of geld. Tenslotte was er een levendige discussie over het bijverdienen van 200 € voor mensen met een  bijstandsuitkering. Al gauw ging het over basisinkomen en over wie wel en niet.  Het leidde tot de conclusie dat het het waard was om dit voor een  maximaal 2 jaar eens te proberen met  daarnaast het basisinkomen op de politieke agenda zetten van Noordoostpolder. Het was een leerzame en ook bevlogen avond.