14 februari seniorenmiddag (15-00-16.30) over “ouderenzorg en welzijn”. ZONL-Gebouw. Kometenlaan 1. Emmeloord

12 februari 2018

De PvdA-NOP houdt woensdagmiddag 14 februari  (15.00-16.30) een seniorenmiddag over ouderenzorg en wonen in Noordoostpolder.  De middag zal gehouden worden in het Blauwe ZONL-gebouw aan de kometenlaan 1 te Emmeloord . Sprekers zijn oud-wethouder van Zwolle en oud-inwoonster van Noordoostpolder Nelleke Vedelaar en vanuit Noordoostpolder zal Henk van der Linde zijn ervaringen als politicus en verpleegkundige in Noordoostpolder  zijn opvattingen geven.

Als wethouder was Vedelaar in Zwolle  verantwoordelijk voor Zorg, Wonen, Armoedebestrijding, Sociale Zaken en Werkgelegenheid.  Tegenwoordig is zij voorzitter van de landelijke PvdA.  Centraal staan o.a. vragen over  thuiszorg, mantelzorg, langer thuis kunnen wonen, woonvormen, eenzaamheid. Aan de orde komen wat de gemeenten Noordoostpolder en  Zwolle van elkaar kunnen  leren en de rol van het ziekenhuis in de Noordoostpolder van morgen.  Met deze middag apart voor senioren wil de PvdA-NOP de tijd nemen voor hoor -en wederhoor  onder deze groter wordende groep inwoners in Noordoostpolder met de uitdagingen die daar bij horen. De middag wordt geleid door Rien van der Velde.